Panyapiwat MBA ก้าวสู่ปีที่ 7 ชูธง!

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เผยตัวเลขนักศึกษา MBA ปีล่าสุดได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นกว่า 15% ย้ำจุดเด่น Corporate University ในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

นับจนถึงปัจจุบัน Panyapiwat MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้ก้าวสู่ปีที่ 7 ด้วยกระแสตอบรับจากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในการสร้างนักบริหารมืออาชีพแก่ภาคธุรกิจ ก้าวสู่มืออาชีพด้วยการเรียนรู้จาก มืออาชีพตัวจริง” ให้พร้อมรับมือกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังมาถึงนับจนถึงปัจจุบัน  Panyapiwat  MBA ของเราก้าวสู่ปีที่ 7 ซึ่งถือว่าเป็นน้องใหม่ แต่ในทางตรงข้ามเมื่อพิจารณาที่การตอบรับจากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับเราแล้วถือว่ามีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี

อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวถึง ปัจจัยที่ทำให้จำนวนของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่สถาบันเป็นไปตามที่คาดหวังไว้นั้น เป็นเพราะนักศึกษาให้ความเชื่อมั่นว่า PIM ของเราคือ Corporate University และเชื่อมั่นในองค์ความรู้หรือ Know-How ของทาง บมจ.ซีพีออลล์ ที่สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การแก้ปัญหาธุรกิจในภาคปฏิบัติได้จริง หรือที่เรียกว่า Case-based Learning  ซึ่งจำนวนนักศึกษาขยายตัวกว่า 15% จากปีที่แล้ว 117 คน เพิ่มเป็น 132 คน ในปีการศึกษานี้  และเมื่อย้อนดูข้อมูลในปี 2554 ตัวเลขนักศึกษายังเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด 122 % (จากการที่สถาบันมีการปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่ทั้งหมด) และด้วยความเป็น Corporate University ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จึงทำให้ PIM สร้าง  แต้มต่อในเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจเข้าสู่ห้องเรียน ผ่านการเรียนรู้จากกรณีศึกษาทางธุรกิจ-         ที่หลากหลาย โดยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 2,000 บริษัท และด้วยการดีไซน์ห้องเรียนในลักษณะนี้ จึงก่อเกิดเป็นโอกาสของนักศึกษาในการสร้าง Business connection ได้ไม่ยาก

 เสียงสะท้อนจากนักศึกษา MBA รุ่นล่าสุด กล่าวถึงความเชื่อมั่นและมั่นใจในองค์ความรู้หรือ Know-How ของทาง บมจ.ซีพีออลล์ ตอกย้ำการขยายตัวของตัวเลขจำนวนนักศึกษาปีล่าสุด

“เหตุผลที่เลือกเรียนปริญญาโทที่นี่ เพราะเชื่อมั่นและมั่นใจว่าพี่จะได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆจาก PIM ตลอดระยะเวลา 2 ปีนี้อย่างคุ้มค่าและสมบูรณ์แบบมากที่สุด ด้วยความเป็นมืออาชีพของสถาบันฯที่มีการแชร์ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ต่างๆ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ” คุณธัญญ์ฐิตา ธนโชคจรัสพงษ์ ผู้จัดการอาคาร ฝ่ายงานบริการบริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

“ถึงแม้สถาบันฯ ถือว่าเป็นน้องใหม่แต่ก็เป็น Corporate University แห่งแรกในประเทศไทย  และยังได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นบริษัทแนวหน้าของไทย  หลักสูตรที่เปิดสอนก็มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาด ” คุณประกาศเกียรติ ยังคง BIS Application Support  บริษัท เป็บซี่-โคล่า(ไทย)เทรดดิ้ง นักศึกษา MBA โลจิสติกส์ กล่าว

“สถาบันเน้นการเรียนรู้ทั้งผ่านทางอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในสายงานที่ทำ และการเรียนรู้ผ่านวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำของประเทศ ซึ่งทุกท่านล้วนแต่แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการทำงานจริงโดยไม่ปิดบัง รวมทั้งมีทุนการศึกษาด้วย” คุณภาณพ รุจาวงศ์  SMP Specialist  บริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จำกัด นักศึกษา MBA สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ กล่าว

นอกจากนักศึกษาและบุคลากรของบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การยอมรับหลักสูตร  MBA ของเราเพิ่มมากขึ้นแล้ว ในส่วนของหลักสูตร MBA เอง ได้เตรียมวางเป้าหมายของหลักสูตร ให้เน้นเนื้อหาของอาเซียนเข้ามาเกี่ยวข้องให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและหาโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเรื่องการทำธุรกิจกับประเทศสมาชิกจีนและอาเซียนนี้ ถือเป็นความเชี่ยวชาญของกลุ่มธุรกิจซีพีอยู่แล้ว

ปัจจัยอื่นๆ อาจารย์พรวิทย์ กล่าวว่าเป็นเพราะทาง PIM ได้มอบทุนการศึกษาให้บุคคลภายนอก บุคลากรภายในเครือ ซี.พี. และกลุ่มบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของผู้บริหารที่คิดว่า เราไม่ควรจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในกลุ่มธุรกิจของเราเท่านั้น เราควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรของเรา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำธุรกิจในอนาคตนั่นเอง

นอกจากนี้ ทางหลักสูตร ยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อ ได้มีโอกาสเข้ามานั่งฟังการบรรยาย (Sit-in) ในห้องเรียนหลักสูตรปริญญาโทอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้หลักสูตรปริญญาโท ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แห่งนี้ได้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อได้มากยิ่งขึ้น

ฉะนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม Panyapiwat MBA จึงเข้าไปอยู่ในใจของนักศึกษารุ่นใหม่ ที่ต้องการความแตกต่างอย่างมืออาชีพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pim.ac.th/mba
หรือสอบถาม โทร. 0-2832-0416 / 0-2832-0471 / 0-2832-0280

MBA pic small
MBA pic small